Разбирате ли езика за програмиране?

Разбирате ли езика за програмиране?

На 13 септември, Русия чества Деня на програмиста. Датата не е избрана случайно - това е 256-ти ден на годината, както и че броят на цели числа, които могат да бъдат изразени с една единствена осем байт, и максимална мощност от 2, което е по-малко от броя на дните в годината.

Разбирате ли езика за програмиране?

Ако това е вашият професионален празник, поздравления, и ако не, нашият сайт предлага, за да видите, ако не говорят езика на програмисти и системни администратори?