Предполагам, че това, което правя на студентите на Американския училището?

Предполагам, че това, което правя на студентите на Американския училището?

Така че, това, което правят тези деца? Тези деца, записани на училището от торнадото. Когато услугата време дава сигнал за опасност от торнадо, децата черпят коридорите и е принуден да заеме позиция като на снимката по-горе. Ако в училището са избите, децата ще трябва да слезе, но в по-голямата част от училищата не разполагат с мазета, а защото децата са седнали в коридорите в такова положение.