Мос топки - уникална топка водорасли

Мос топки - уникална топка водорасли

Доскоро влакнеста зелени водорасли, които се образуват в топките, може да се намери само на две места - в дъното на езерото Mivant японски и исландския "роднина" - Акан.

Мос топки - уникална топка водорасли

Въпреки това, по-скоро, като топките са били регистрирани в Австралия, един от плажовете на Сидни. Правилното име на водораслите в Латинска звучи като Aegagropila linnaei. Топки растат до размери от 12 до 30 см, в зависимост от климата, където са открити.

Мос топки - уникална топка водорасли

Появата на мъх топки в Австралия е първият факта на съществуването им в южното полукълбо. Особеността на този вид водорасли, е, че те не растат от дъното или плаваща топка водораслите растат във всички посоки от центъра на сферата.

Мос топки - уникална топка водорасли Мос топки - уникална топка водорасли Мос топки - уникална топка водорасли Мос топки - уникална топка водорасли Мос топки - уникална топка водорасли Мос топки - уникална топка водорасли